Teambuilding & Teamutveckling

team_1 team_2 team_3

Teambildning och Teamutveckling stärker  samarbetet i  din grupp

Teambuilding (halvdag ca 3-4 tim)
Vi varvar korta teoripass med ”roliga” samarbetsövningar och diskussioner. Dessa övningar kan genomföras både utomhus i naturen och inomhus. Övningarna följs upp med en process genomgång. Ni får en inblick i upplevelsebaserad inlärning samt en del tankar och idéer med Er hem att utveckla i den egna gruppen.

Teambuilding & Teamutveckling (heldag ca 7-8 tim)
Programmet kan genomföras antingen med en helt nysammansatt grupp, där man vill ha en bra start tillsammans och lära känna varandra bättre, eller med befintliga arbetsgrupper, där spelreglerna och målen redan är satta, men samarbetet och vägen dit behöver utvecklas. Programmet syfta till att ge en ny arbetsgrupp eller en redan befintlig arbetsgrupp en plattform att arbeta vidare från.

Skräddarsydda upplägg Teambuilding
Vi designar alltid våra upplägg tillsammans med våra kunder utifrån deras specifika förutsättningar och önskemål.

 

Kontakta Roland så skapar vi ett upplägg som utvecklar er: 070-514 05 0