Om lösningsfokus

Det lösningsfokuserade förhållningssättet att hantera personliga och mellanmänskliga svårigheter har sitt ursprung i 1950- och 1960-talens systemteoretiska tänkande och har fram till i dag utvecklats till en framgångsrik arbetsmetod i förändrings- och utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer i hela världen.

Vårt fokus ligger på lösning, istället för på problem, på framtiden. snarare än på det som har varit.

Att vara lösningsorienterad innebär att fokusera på det som fungerar hellre än på det som inte fungerar. Denna inställning föder hoppfullhet, entusiasm, humor, handlingskraft och en positiv stämning, vilket i sin tur stimulerar till uppkomsten av kreativa idéer. På så sätt blir det lättare att sätta upp tilltalande och tydliga mål och skapa förutsättningar för att nå dessa, istället för att fastna i de fallgropar som ofta uppstår när man fokuserar på problem och förmodade orsaker till dessa.

Detta sätt att arbeta upplevs av våra kunder som ett nytt, enkelt och effektivt sätt att uppnå förändring.

Kontakta mig för ett samtal om lösningsfokus: 070-514 05 05