Coaching

Personlig coaching
Vill du komma vidare, nå ett specifikt mål eller bli bättre på något? Står du inför utmaningar som du inte riktigt vet hur du ska tackla? Att ta hjälp av en professionell coach ökar dina möjligheter att lyckas.

Min uppgift som coach är att stödja, inspirera och utmana dig och att ge utrymme för självreflektion och nya insikter. Som coach fungerar jag som ett bollplank och använder mig av väl beprövade metoder för att hjälpa dig att själv hitta din lösning.

Gruppcoachning – med målfokus
Gruppcoachning är en metod och process som hjälper grupper och team uppnå och förtydliga mål. Genom frågor hjälper jag er att sätta motiverande mål och skapa förutsättningar för att nå dem.

Coachningen utgår från gruppens inneboende kraft och dynamik och ger deltagarna delaktighet, ansvar och engagemang. Som i all coachning är utgångspunkten att det är gruppen som sitter på svaren.

Grupp coaching hjälper er att:

  • Stärka gemenskapen och arbetsglädjen i gruppen
  • Tydliga och meningsfulla mål
  • Hitta individens motiv och få en motiverad grupp
  • Utveckla förståelse för varandra
  • Kommunicera framgångsrikt
  • Nå bättre resultat tillsammans

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om coaching: 070-514 05 05